Biz Sizi Arayalım

Geçmişten Geleceğe Otomobil Tasarımı

26.07.21 Tarihinde yayınlandı.

İlk otomobilin 1885 yılında icat edilmesiyle birlikte tasarım sürekli dikkat çeken bir unsur olmuştur. Benz Patent-Motorwagen’in ardından üretilen bütün araçlarda yıldan yıla tasarım farklılığı olduğu görülmüştür. Üretilen otomobillerin motor hacimleri ve genel yapısı çok benzer olsa da küçük tasarım farklılıkları mutlaka yapılmıştır.

Otomobil üretimlerinin ilk yıllarında tasarım farklılıkları üreticilerin kendi modelini oluşturmaya çalıştığı şeklinde algılanmıştır. Ancak Henry Ford, tasarım konusundaki uzmanlığını otomobillere yansıtmış ve insanların tasarımlara nasıl önem verdiğini ortaya koymuştur. Otomobil tasarımlarının ilgi çekmesinin araç taleplerine yansıdığı ortaya çıkınca diğer üreticiler de tasarımlarında önemli değişimler yapmaya başlamıştır. Özellikle 1930’lu yıllardan sonra çok ciddi radikal tasarımların yapıldığı görülmektedir. Tarihsel süreç içerisinde otomobil tasarımlarının tüketicilerin talepleri doğrultusunda sürekli modernize edildiği görülmektedir. Bunun yanında otomobil üreticileri ve tasarımları incelendiğinde, tasarım konusunda rakiplerden geride kalan firmaların piyasada tutunamadığı görülmektedir.

Bu çalışmada, otomobil tasarımları tarihsel perspektifte ele alınmıştır. Otomobil tasarımları süreci görsellerle desteklenerek açıklanmıştır. Her dönemde lider tasarımcılar, markalar ve örnek tasarımlar açıklanarak, bu çalışmanın literatüre katkı sunması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otomobil, Otomobil Tasarımları, Tasarım


 

 

 

Resim Galeri