Biz Sizi Arayalım

Değişen, Dijitalleşen Ve Küreselleşen Dünyada Güvenlik Kavramı

26.07.21 Tarihinde yayınlandı.

    Teknolojik inovasyonlar bireylerin/toplulukların bilgiye erişme taleplerinin hızlı ve ekonomik olarak karşılanabilir hale getirilmesi klasik küreselleşme kavramının yerini dijital küreselleşmeye bırakmıştır. Bireylerin karşılanan fizyolojik ihtiyaçlarının bir sonraki adımı olan güvenlik ihtiyacı[i] oluşturdukları veya dâhil oldukları tüm yapılarda gözlemlenmektedir. Sağlıklı oluşumların temelinde birey veya toplum farkı aranmaksızın daha iyiye, daha ileriye gitme güdüsü yatmaktadır. Bireylerin veya toplumların oluşturduğu gelişmeye ve değişime çaba gösteren yapıların ihtiyaçları ortaya çıktığı ya da faaliyet gösterdiği dönemlerin çevresel etkenlerine göre değişebilmektedir. Bulunduğumuz dönemde faaliyette bulunan tüm organizasyonların kendini ileriye götürebilecek veya toplumsal anlamda sorumlu olduğu paydaşlara değer yaratacak bir noktaya gelebilmesi için sürdürülebilirliğini sağlayacak temel gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir. Bu çalışmada güvenli kavramı, dijital ve dijitalleşmede güvenlik sürecinin gelişimi ile yeni nesil küresel dünyada bizleri bekleyen değişimleri ele alacağız.

Anahtar Kelimeler: dijitalleşme, güvenlik, dijital güvenlik, yazılım​