Biz Sizi Arayalım

İş Sağlığı ve Güvenliği

Erdeğer, vizyon ve misyonuyla uyumlu stratejik hedefleri doğrultusundaki tüm faaliyetlerinde, müşteri ve iş ortakları gibi yönetici ve çalışanlarını da en önemli değerlerinden biri olarak kabul eder. Bunun için, tüm yönetici ve çalışanlarına, “Erdeğer Çalışan Kitabı” adı ile oluşturduğu ve içeriğinde “İş Sağlığı ve Güveliği” prosedürlerini de barındıran ilke kurallar anlatılır ve bu kural ve prosedürlere uymaları sağlanır.  Erdeğer bu prosedürler ile işyerinde sağlığın ve güveliğin korunması, iyileştirilmesi ve sıfır iş kazası için: 

- Yürürlükteki tüm kanun ve ilgili yönetmeliklerine uyan 

- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim veren ve bunu bir kültür olarak hedefleyen, bilgilendiren ve bilinçlendiren 

- İşi insana özgü hale getiren ergonomik bir yapı oluşturan 

- Her türlü teknolojik gelişmeyi bu prosedürlere uygun şekilde kullanan 

- Koruyucu ve önleyici planlar hazırlayan 

- Riskleri belirleyen, değerlendiren, zamanında ve kaynağında müdahale eden 

- Olası meslek hastalıkları için gerekli tedbirleri alan ve bu şekilde oluşturduğu İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini ve buna dair kurgularını eyleme dönüştürüp, ilişkili kişi veya kurumların değerlendirmesine açık tutan, mütemadiyen gelişen bir sistemi benimser ve uygular.