Biz Sizi Arayalım

Kişisel Verilerin Korunması ve İlgili Kanun Kapsamında Bilgilendirme

 

Bu bilgilendirme metni, pazarlama ve pazar araştırması, reklam, satış, tanıtım, memnuniyet araştırmaları, kampanya avantajlarının iletilmesi, anket, üyelik amaçlarıyla, kişilerin verilerinizin ziyaretler, www.erdeger.com.tr, www.erdeger.com, web siteleri aracılığıyla, Erdeğer grup şirketleri sosyal medya hesapları aracılığıyla, Erdeğer grup şirketleri tarafından işlendiğine ilişkin bilgileri düzenlemektedir. Bu kapsamda test sürüşü, yeni veya ikinci el araç talepleri, kampanyalar, servis randevu talepleri, iletişim talepleri veyahut diğer taleplerinize bağlı olarak bazı öğelerin doldurulması zorunlu olabilir.

Erdeğer Grup Şirketleri

Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Erdeğer Sigorta Acenteliği Ltd. Şti.

Erdeğer Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

77 Erdoğanlar Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kişisel bilgileriniz, Erdeğer grup şirketlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için, bu metindeki amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve zorunluluğu dolayısıyla işlenmekte, korunmakta, güncellenmekte, kaydedilmekte ve işlenmektedir. Erdeğer grup şirketleri ilgili kanunda tanımlandığı şekliyle veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Erdeğer grup şirketleri, yetkisiz kullanım, kötüye kullanma ve diğer şekillerde olan yetkisiz kullanımlara ilişkin gerekli önlem ve tedbirleri, makul ve imkanları dahilinde almaktadır.

Bu bilgilendirme metnine göre işlenen verileriniz, yürürlükteki kanunlar dahilinde, metinde bahsedilen amaçlarla ilintili ve sınırlı olarak, dürüstlük ve hukuki dayanaklar göz ardı edilmeksizin, ayrıca 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine göre paylaşımı zorunlu olan kurum ve kuruluşlarla ve ilgili maddeler kapsamında geçen hizmet aldığımız veya alacağımız kuruluşlarla da ayrıca paylaşılabilecektir. Bu kapsamda sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla Erdeğer grup şirketleri ile iletişime geçtiğinizde, bahsettiğiniz konuyla ilgili sizi bilgilendirmek maksadıyla iletiniz, görseliniz veya mesajınızdaki bilgiler kullanılabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine göre, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği öğrenme, işlenmiş ise bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını hakkında bilgi alma, yurt içi veya yurtdışında paylaşılan üçüncü kişilerin kim olduğu hakkında bilgi alma, yanlış işlenen verilerin düzeltilmesini talep etme, ilgili kişisel verilerinizin yok edilmesi, silinmesini, yerleşik hale getirilmeyecek şekilde kimliğinizle eşleştirilemeyecek hale getirilmesini talep etme, bu işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, bu veri işlemeler dolayısıyla ortaya çıkan aleyhte bir sonuca itiraz etme, kanuna uygun olmayan şekilde veri işlenmesi dair oraya çıkan zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre Erdeğer grup şirketleri, talebiniz halinde şahsen başvurunuz veya noter kanalıyla yazılı başvurunuz halinde gereğini yerine getirecektir.

Buna göre, Erdeğer grup şirketlerince, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, her türlü elektronik ve ticari mesaj/ileti/görsel gönderilmek suretiyle, tüm iletişim araçları ile sizinle iletişime geçilmesine, bu sebeple paylaşmış olduğunuz bilgilerin Erdeğer grup şirketleri, gizlilik politikası ile kişisel verilerin korunması ve saklanması düzenlemelerine uygun olarak saklanmasına ve işlenmesine muvafakat edersiniz.

Yine bütün kullanıcılar, Erdeğer grup şirketleri sosyal medya veyahut web sitesi platformlarını kullanmadan önce, Kişisel Verilerin Korunması ve İlgili Kanun Kapsamında Bilgilendirme, Kullanım Şartları ve Çerezler metnini okuduklarını, bu metin içerisinde bulunan şartlara ve yönergelere uyacaklarını, yürürlükteki mevzuata göre ilgili kayıtların kesin delil sayılacağını geri dönülemez bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Bu konudaki güncelleme, iptal vb. ilgili kanun kapmasındaki her türlü talebiniz için iletisim@erdeger.com.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.